Om filmstudion

Ådalens filmstudio driver sin verksamhet genom Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) som är en centralorganisation för Sveriges ca 100 filmstudios runt om i landet. Filmstudiorörelsen spelar en viktig roll för spridning och visning av kvalitetsfilm i Sverige.

Kontakt

Ordförande

Lena Hermansson,

, 073 - 270 46 12

Kassör

Ivar Hallin

Sekreterare

Patrik Klingberg

Kontakt

Ådalen filmstudio,

Ledamot

Birgitta Hallin

Ledamot

Åke Öberg

Ledamot

Ann-Christin Sandberg, valberedning