Bli medlem

Medlemskort i föreningen löses för varje termin och kostar 300 kr och är PERSONLIGT. Medlemsavgiften ska betalas in i förväg till filmstudions pg 78 88 58-9. Glöm inte att skriva avsändare!!! Inga enstaka biljetter säljs. Vi har Corona-säkrat våra visningar så max antal medlemmar är 50 hösten 2020. Vi kommer att slussa in medlemmarna i lokalen så att säkeravstånd hålls och vi har möblerat salongen med rätt avstånd mellan stolarna. Medlemmarna får också iaktta Corona-ordningen och hålla avståndet när filmvisningen är slut. Tyvärr inget fika denna säsong - men håll ut!