Bli medlem

Medlemskort i föreningen löses för varje termin och kostar 300 kr och är PERSONLIGT.

Medlemsavgiften ska betalas in i förväg till filmstudions pg 78 88 58-9. Glöm inte att skriva avsändare!!!

Inga enstaka biljetter säljs.

Filmerna visas i Svanö Folkets Hus onsdagar kl 19.00 om inget annat anges.