Bli medlem

Medlemskort i föreningen löses för varje termin och kostar 300 kr och är PERSONLIGT. Medlemsavgiften kan betalas in i förväg till filmstudions pg 78 88 58-9. Glöm inte att skriva avsändare!!! Inga enstaka biljetter säljs.

Före visningarna finns möjlighet att köpa fika i foajén. Vid sista visningen för terminen bjuder filmstudion sina medlemmar på fika.